Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Тукерман, Аня

.

tuckermann anjaAня Тукерман е родена през 1961 г. в Берлин, където живее и до днес като авторка на свободна практика. Пише книги и театрални пиеси, текстове за филми и музикални произведения. Освен това води и семинари за проза и театър. В резултат на феминистично насочена работа с момичета и ангажименти в детското радио се ориентира и към литературно творчество за млади читатели. Произведенията й са преведени на много езици, а авторката е отличена с редица награди и стипендии.