Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Павлович, Миодраг

.

pavlovic miodragМиодраг Павлович, роден през 1928 г. в Нови Сад, е един от най-значимите представители на съвременната сръбска поезия. Отраснал е в Белград и там е завършил медицина. Известно време работи като лекар, после като драматург в Белградския национален театър и като лектор в издателство „Просвета”. През 1952 г. дебютира с легендарната стихосбирка 87 pesama [87 стихотворения], която го прави известен като радикалния „модернист” на югославската поезия. През 2003 г. той и преводачът му Петер Урбан получават наградата на град Мюнстер за Европейска поезия. През август 2014 г. Миоград Павлович почина в южногерманския град Тутлинген.