Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

urban peterПетер Урбан, роден през 1961 г. в Берлин, завършва славистика, германистика и история във Вюрцбург и Белград. Съосновател е на „Издателството на авторите” във Франкфурт на Майн и е един от най-изтъкнатите немски преводачи и издатели на руска, сърбохърватска и чешка литература. Известен е с новия си превод на творчеството на Антон П. Чехов. Награди и отличия: Награда за превод на Германската академия за език и литература (1974), преводаческа награда „Хелмут М. Брем” (1980), Награда на провинция Хесен за посредничество в областта на изкуството и културата (1994), Награда на Лайпцигския панаир на книгата за европейско разбирателство  (2000), награда „Джейн Скечърд” (2003), награда „Тургенев” на фондация „Елцин”, Москва  (2008). Петер Урбан умира на 9 декември 2013 г. на възраст от 72 години.