Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Вукичевич, Даница

.

vukicevic danicaДаница Вукичевич, родена през 1959 г. във Валево, следва в Белград Общо литературознание, а впоследствие и Женски изследвания във Факултета по политически науки. Пише поезия, проза и литературна критика, работи като лекторка и живее в Белград. Даница Вукичевич е публикувала множество стихосбирки и два тома проза, за литературното си творчество е многократно награждавана. Стиховете й са преведени на английски, испански, полски, френски, македонски, гръцки и немски език.