Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

dimitrova-purwin radkaРадка Димитрова-Пурвин, родена през 1954 г. в Ловеч (България), завършва немската гимназия в родния си град и следва германистика в Софийския университет със специализация устен и писмен превод. От 1981 г. живее в Берлин и работи на свободна практика като заклет и упълномощен преводач. В неин превод на български език излизат романите Am Hang (2011) (заглавие на българския превод: На склонаZündels Abgang (2014) (заглавие на българския превод: Цюндел си отива) на швейцарския автор Маркус Вернер.