Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Мора, Терезиа

.

mora tereziaТерезиа Мора е родена през 1971 г. в Сопрон, Унгария. От 1990 г. живее в Берлин и е сред най-известните преводачки от унгарски език. През 1999 г. предизвиква фурор с литературния си дебют, сборникът разкази Seltsame Materie. За тези разкази получава наградата Open-Mike, наградата „Ингеборг Бахман“ (1999) и поощрителната награда „Аделберт фон Шамисо“ (2000). През 2004 г. излиза и романът й Alle Tage[Всички дни], отличен с наградата „Мара Казенс“ за най-добър романов дебют през годината, Наградата на Берлин за изкуство, наградата LiteraTour-Nord и наградата на Лайпцигския панаир на книгата. През 2009 г. излиза романът й Der einzige Mann auf dem Kontinent  [Единственият човек на континента], а през есента на 2013 г. -  Das Ungeheuer [Чудовището]. За този роман Терезиа Мора получава Наградата на германските книгоиздатели.

Webseite