Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

ivanov emilЕмил Иванов следва в университета в София (1991–1996) и през 1998-2002 г. в  университета в Ерланген подготвя дисертация в областта на християнска археология и история на изкуствата върху образността при късновизантийските нартекси с оглед на паметниците на Атон, която успешно защитава. През периода 2003–2004 г. е научен сътрудник към Държавния архив в Бамберг, където изследва над 180 важни документа (14-19 в.) за историята на средновековния манастир Мюнхаурах. От 2004 г. преподава в СУ „Климент Охридски“, където през 2009 г. се хабилитира и става професор по християнска археология. 

Емил Иванов е бил гост-професор в Рим, Солун, Мюнхен, Берлин, Йена и др. През 2012 г. основава списание „Християнска археология и изкуство“  (т. 1, София 2013). Преводи от немски на български език: „Най-хубавите туристически дестинации в Европа“ (2008); „Kръстът и Кремъл“ (2011).