Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

evtimova draganaДрагана Евтимова, родена през 1984 г. в Скопие, завършва македонска и славянска литература в Скопие, а също и словенски език и литература в Скопие и Любляна. Работи като писателка и преводачка, организира представяния на книги и други културни събития. Сред публикациите й има три стихосбирки, множество рецензии, есета и статии, както и преводи от словенски на произведения на Душан Чатер, Алеш Чар, Наташа Крамбергер, Сузана Тратник, Полона Главан и Уршка Кришел Грубар. Стихотворенията й са публикувани в много страни от региона.