Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

tretner andreasАндреас Третнер е роден през 1959 г. в Гера, Източна Тюрингия, а днес живее в северозападния край на Берлин. Завършил е висше образование по устен и писмен превод в Лайпциг и е работил като преводач на технически текстове, лектор в издателство, редактор и медиен педагог. От 1992 г. превежда художествена литература – най-вече от руски език (напр. Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин, Пьотр Иличевски), понякога от български (напр. Йордан Радичков, Пейо Яворов, Христо Карастоянов) и по-рядко от чешки език (напр. Йозеф Шкворецки, Яхим Топол).