Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

radas blazenaБлажена Радас, родена през 1967 г. във Виена, следва славистика и германистика в Хайделберг и през 2000 г. преподава като лектор на Германската служба за академичен обмен немски език и литература в университета в Задар. Впоследствие работи в катедрите по „Германски изследвания” и „Кинознание” в Лондонския „Метрополитън юнивърсити”. От 2007 г. живее като преводачка на художествена литература на свободна практика в Сплит и преподава история на киното в Художествената академия. В рамките на поощрителната програма на ТРАДУКИ Блажена Радас преведе на немски език романа Lebt wohl, Cowboys от Oля Савичевич Иванчевич.