Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

barbulescu marianaМариана Кристина Барбулеску, родена през 1953 г. в Румъния, завършва англицистика и германистика в университета в Яш, където през 2000 г. защитава дисертация върху творчеството на С. Т. Колридж. След завършването си най-напред работи като учителка по немски и английски език, а от 1982 г. е асистентка, респ. доцентка, в катедра „Германистика” към университета в Яш. Сред преводите й от немски на румънски език са произведения на значими автори като Херман Хесе (Gertrud; Die schönsten Erzählungen), Каталин Дориан Флореску (Der kurze Weg nach Hause; Der blinde Masseur; Zaira; Jacob beschließt zu lieben), Хаймито фон Додерер (Das letzte Abenteuer), Гюнтер Грас (Katz und Maus; Hundejahre). Член е на Румънския съюз на писателите, секция „Превод”, а през 2013 г. става носител на наградата за превод на филиала в Яш.