Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

knop setaСета Кноп е родена през 1960. Завършва компаративистика и социология в университета в Любляна, работи първоначално като лекторка в издателство, а от 2001 г. като ръководителка на библиотеката към Института по компаративистика и литературна теория в Люблянския университет. През 2010 г. защитава дисертация върху развитието на мотива „Фауст” в европейската литература. В научните си публикации се занимава преди всичко с естетика и социология на литературата. Сета Кноп превежда от английски, немски, сръбски и хърватски език. Днес живее в Загреб и е член на Словенския съюз на преводачите. Сред многобройните преведени от нея произведения има такива от областта на социологията, историята, философията и културологията (от автори като Теодор В. Адорно, Гизела Бок, Тери Игълтън, Ерик Хобсбом, Райнхард Зидер, Сюзан Зонтаг, Ричард Пайпс, Данило Киш и др.).