Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

dragoste cosminКозмин Драгосте е роден през 1978 г. в Крайова, Румъния. Защитава дисертация в областта на германистиката и днес е преподавател в Института за модерни езици в университета в Крайова. Козмин Драгосте е автор на множество научни монографии и на един роман (Alois, 2008), превежда от немски на румънски, а също и от румънски на немски език. За преводите и публикациите си е бил многократно награждаван. Член е на Съюза на германистите в Румъния, както и на изследователския център „Паул Целан“ в Букурещ, а от 2009 г. е директор на изследователския център за румънска литература „Оскар Валтер Чисек“ (в сътрудничество с Института за немска култура и история на Югоизточна Европа e.V. към университета „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен).