Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

spelec saraСара Шпелец е родена през 1985 г. в Марибор. Следва руски език и литература и сравнително славянско езикознание в Любляна. През 2012/2013 г. в рамките на следдипломното си обучение изследва живота и царуването на югославския крал Александър І и е научна асистентка в Института по етнология и културна антропология. През 2013/14 г. е редакторка за Словения към международната поредица „Сто славянски романа”. От руски на словенски език до сега е превела произведения на Сергей Есенин, Иван Крилов, Николай Гогол и Сергей Аксаков, а от сръбски на словенски език е превеждала Иван Чолович.