Печат

Tauben fliegen auf

Надж Абонджи, Мелинда.

421 nadj abonji taubenДомът на семейство Кошич е Швейцария, но това е една труден дом, който не може да се нарече родина, макар че семейството държи кафетерия, а децата са израснали в страната. Родителите наистина са успели, но пък самата Швейцария все някак успява да създава трудности на дъщерите, особено на Илдико. Всички те са намерили мястото си, но там не винаги са добре дошли. Достатъчно е да се заслушаш в разправиите на работещите в кафенето – всички от бившите югославски републики – за да престанеш да се учудваш на тази странна Европа, в която хората сякаш не желаят да се забелязват едни други. Нима на човек наистина не му остава нищо друго освен любовта и оттеглянето в уж личния живот?

Романът Tauben fliegen auf (превод на български: Литват гълъби) от Mелинда Надж Абонджи излезе на босненски (Откъс) в превод на Mира Джорджевич под заглавие Golubovi lete u nepovrat в издателство Конектум, Сараево, и на македонски език (Откъс) в превод на Ива Фиданчева под заглавие Гулабите полетуваат в издателство Готен, Скопие.