Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Нидерщетер, Алоис

.

niederstaetter aloisАлоис Нидерщетер е роден през 1955 г. в Брегенц. Следва история и германистика в Залцбург. През 1980 г. защитава дисертация, последвана от хабилитация в областта на историческите науки и историята на алеманите. Алоис Нидерщетер е член на Института за австрийски исторически изследвания, ръководител на Държавния архив в провинция Форарлберг и доцент в университета.