Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

plesu catrinelКатринел Плесу е родена през 1948 г. в Букурещ. Следва английска, немска и френска филология в Букурещ и Ексетър, след което от 1971 до 1995 г. работи в катедрата по компаративистика към Института за литературна теория и литературна наука „Г. Калинеску“ в Букурещ. Дейността й е прекъсната от забрана да упражнява професията си през периода 1982-1984. От 1996 до 2005 г. е отговорник за културните проекти към Румънската фондация за култура, а от 2005 до 2007 г. е отговорна за културните програми на Румънския културен институт. От юли 2007 г. е директорка на Румънския център за книгата. Освен това се ангажира в дейността на фондация „Сорос“ и на „Европейската фондация за култура“. Като преводачка от немски език е отличена през 1998 г. с престой в Европейския преводачески колегиум Щрелен, а през 2000 г. със стипендия на Културната фондация на кантон Цуг „Ландис и Гир“. От немски е превела до сега текстове от Грегор фон Рецори, Валтер Бенямин, Хана Арент и Мартин Хайдегер, Егиналд Шлатнер, Волфганг Хилбих, Томас Ман, Розе Ауслендер, Тилман Шпенглер и Ян Конефке.