Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Oсманли, Томислав

.

osmanli tomislavТомислав Османли е роден през 1956 г. в Битоля, Македония. Пише театрални пиеси, кратки разкази, сценарии и романи, които са преведени на множество европейски езици. За творчеството си е отличаван с много награди, напр. с наградата „Роман на годината“ на „Утрински весник“ за романа Дваесет и првиот [Двайсет и първи].