Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Трайхел, Ханс-Улрих

treichel_ulrich
© Jerry Bauer/ Suhrkamp Verlag
Ханс-Улрих Трайхел, роден на 12.8.1952 г. във Версмолд/Вестфалия, живее в Берлин и Лайпциг. Завършва германистика в Свободния университет в Берлин и през 1984 г. защитава докторска дисертация върху Волфганг Кьопен. Бил е лектор по немски език в университета в Салерно и в Scuola Normale Superiore в Пиза. В периода 1985-1991 г. е научен сътрудник по Съвременна немска литература в Свободния университет Берлин. Хабилитира се през 1993 г. От 1995 г. Ханс-Улрих Трайхел е професор в Германския литературен институт към университета в Лайпциг.