Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Кърлежа, Мирослав

.

krleza miroslavМирослав Кърлежа е роден през 1893 г. в Загреб, където умира през 1981 г. Той е един от най-значимите, може би дори най-значимият хърватски автор. Между двете световни войни издава различни списания, след 1945 г. за определени периоди е президент на Съюза на югославските писатели, член е на Югославската академия на науките и директор на Лексикографския институт в Загреб. Кърлежа е поет, разказвач, драматург и есеист, той упражнява голямо влияние както в литературно-естетическо, така и в обществено-политическо отношение. На третия конгрес на югославските писатели през 1952 г. Кърлежа защитава върховенството на изкуството спрямо всяка идеология.