Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Тимотиевич, Мирослав

.

timotijevic miroslavМирослав Тимотевич е професор в Катедрата по история на изкуствата към Философския факултет в Белград. Той е автор и съавтор на множество научни публикации, сред които: Теодор Илич Чешляр 1746-1793 (1989), Srpsko barokno slikarstvo (1996), посветени на сръбската барокова живопис, и Katarina Ivanović: prva srpska slikarka (2004), изследване, посветено на сръбската художничка Катарина Иванович. С подкрепата на ТРАДУКИ на немски език излезе изследването му Rađanje moderne privatnosti. Privatni život Srba u Habzburškoj monarhiji od kraja 17. do početka 19. veka.