Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

krivokapic gudrunГудрун Кривокапич, родена през 1941 г. в Гьотинген, завършва история, англицистика и германистика в Гьотинген, Мюнхен и Белград. Първоначално работи като преводачка и говорителка в Радио Белград, после като лекторка по немски език в Белградския университет, където се включва в продължителен изследователски проект, провеждан съвместно с Института по немски език в Манхайм. В рамките на проекта пише статии по контрастивна лингвистика. Паралелно работи и като писмен и устен преводач. От 1992 до 2006 г. ръководи библиотеката на Гьоте-институт в Белград. От 2006 г. живее в Гьотинген и Белград. На немски език е превеждала произведения на Мирослав Тимотевич, Душан Иванич и Александър Гатлица. На сръбски е превела Das Alphabet der Krise [Азбука на кризата] от Ханс Магнус Енценсбергер.