Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Петерс, Фредерик

.

peeters frederikФредерик Петерс е роден през 1974 г. в Женева. Завършва визуална комуникация и работи като художник на комикси. Още през 1995 г., когато се дипломира, печели първа награда в рамките на конкурса „Нови таланти”, част от фестивала в Сиер. Сред най-успешните му произведения е автобиографичният комикс Pilules bleues [Сини хапчета] (2001), за който печели награди, сред които и наградата „Родолф Тьопфер”. През 2014 г. във Франция е направен филм по комикса Pilules bleues.

Website