Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Чосич, Бора

.

cosic boraБора Чосич, роден през 1932 г. в Загреб, е един от великите европейски писатели, изобразил в над 30 тома проза и есета безсмислието, гротеската, абсурда и трагедията в историята на Балканите. Чосич живее в Берлин и Ровин. За творчеството си е получил многобройни отличия, сред тях и Наградата за европейско разбирателство на Лайпцигския панаир на книгата през 2002 г., наградата „Албатрос” на фондация „Гюнтер Грас” през 2008 г., а тъка също и Международната награда „Щефан Хайм” през 2011 г.