Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

pavic zeljkoЖелко Павич, роден през 1962 г. в Довой, завършва философия, социология и политология в Сараево и Майнц. Изследователската му работа е фокусирана върху области като херменевтика, феноменология, екзистенциална философия, онтология, неосхоластика в Босна и Херцеговина и Хърватия, а също така и върху философия на религията, романтизъм, немски идеализъм и езикова философия. От много години работи за Лексикографския институт „Мирослав Кърлежа“ в Загреб, а също и като заместник главен редактор на списание Studia lexicographica. Желко Павич е автор и издател на многобройни научни публикации. От немски език е превеждал произведения на именити автори като Хегел, Кант, Хайдегер и Хабермас.