Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Блуменберг, Ханс

.

blumenberg hansХанс Блуменберг, роден през 1920 г. в Любек, следва философия, германистика и класическа филология в Падеборн, Франкфурт на Майн, Хамбург и Кил. През 1947 г. защитава дисертация в университета в Кил, където през 1950 г. се хабилитира. Ханс Блуменберг е бил професор в университетите в Хамбург, Гисен, Бохум и накрая в Мюнстер, където през 1985 г. се емеритира. Бил е член на Академията на науките и литературата в Майнц, на Сената на Германското дружество за научни изследвания и съучредител на създадената през 1963 г. изследователска група „Поетика и херменевтика”. Ханс Блуменберг умира през 1996 г. в Алтенберге край Мюнстер.