Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Роза, Хартмут

.

rosa hartmutХартмут Роза е роден през 1965 г. в Льорах. Професор е по обща и теоретична социология в университет „Фридрих Шилер” в Йена, а също така е и директор на Макс-Вебер-Колег в Ерфурт. Към основните насоки на изследователската му работа спадат социологията на модерността, диагнози на времето, комунитаризмът, шансовете за мобилизация на гражданския ангажимент както и научната теория на социалните науки.