Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Рогова Гаджа, Блерина

.

rogova blerinaБлерина Рогова Гаджа, родена през 1982 г. в Гякова (Косово), завършва литературознание в университета в Прищина. Магистърска степен приключва с дипломна работа върху прозаическите форми при Исмаил Кадаре. Понастоящем ръководи културната редакция на ежедневника Zëri, за който пише коментари. Освен многобройни публикации в периодичния печат в Косово през 2009 г. издава и стихосбирката Gorgonë, а през 2013 – втора стихосбирка под заглавие und Kate.