Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Маркович, Томислав

.

markovic tomislavТомислав Маркович, роден през 1976 г., живее и работи в Белград. Пише поезия, проза, есета и публицистични текстове. От 2008 до 2016 г. е заместник главен редактор на информационния портал e-novine. Като съучредител и член на редакционната колегия на БЕТОН (www.elektrobeton.net) издава множество книги и през 2007 г. заедно с колегите си получава наградата „Душан Боговац”, присъждана от Независимия съюз на журналистите в Сърбия за професионална смелост и журналистическа етика. Понастоящем Томислав Маркович публикува коментари в портала antena M (www.antenam.net). Гостувал е като стипендиант по резидентски програми в Сараево, Риека, Прищина, Сплит и Пажин. Сред произведенията му – освен текстовете на песните в пиесата Ubiti Zorana Đinđića и текстовете в Белградския алтернативен том Ah, Ahilej – трябва да бъдат изтъкнати книгата Vreme smrti i razonode (2009) и стихосбирката му Čovek zeva posle rata (2014). Текстовете му са превеждани на албански, словенски, немски, английски и унгарски. От 2016 г. Томислав Маркович е автор на издателство „Партизанска книга”.