Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Денчев, Петър

.

dentchev peterПетър Денчев, роден през 1986 г. във Варна (България), е писател и театрален режисьор. С първото си произведения, краткия разказ Малакоф, искам да остарея, през 2006 г. печели конкурса „Екстаз“ на сп. „Летера“. През следващите години със стиховете и романите си печели редица други конкурси и награди. Така например през 2007 г. романът му Тъй, както мъж целува жена, която обича завоюва първото място в конкурса за нов български роман „Развитие“. Основният му интерес е насочен към политическата история и въздействието й върху структурите на изкуството и обществото, вълнува се и от литературния живот на Балканите. Два пъти е гостувал на Фестивала за кратка проза „Кикинда“ в Сърбия, а през 2013 г. е бил гост по резидентска програма на Писателската къща в Тършич.

Website