Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Коядинович, Миодраг

.

kojadinovic miodragМиодраг Коядинович е сръбско-канадски писател и преводач. Първата му публикация представлява написана на сръбски език социо-лингвистична статия за прякорите и микротопонимите през 80-те години, а последната представлява сборник разкази под заглавие „Erotiques Supremes“, за който през юни 2016 г. авторът получава наградата „Lammy“. Негови текстове са публикувани в 26 страни – стихове, проза, научни статии, коментари и бележки, но също така и критични статии върху литературата и изкуството, на английски, сръбски, френски, руски, китайски, португалски, нидерландски, еврейски, унгарски, словенски и фризийски. След като през 80-те и 90-те години работи за различни посолства в Югославия, Миодраг Коядинович започва да се занимава в Европа и Северна Америка с изследвания в областта на Gender Studies. След 2005 г. е преподавал в три университета и две висши училища в Южен Китай (включително и в Макао).