Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Пиревец, Йоже

.

pirjevec jozeЙоже Пиревец, роден през 1940 г. в Триест, завършва през 1977 г. Люблянския университет, специалност „История”. Работи като преподавател и изследовател в Пиза, Триест и Падуа. Член е на Словенската академия на науките и изкуствата. През 2011 г. излиза неговата биография на Тито Tito in tovariši [Тито и другарите], която представлява обобщение на трийсетгодишен изследователски труд.