Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

ucakar alesАлеш Учакар, роден през 1968 г. в Любляна, е автор, преводач, лектор в издателство и редактор. Завършва сравнително литературознание и германистика/превод във Философския факултет в Любляна. След следването си няколко години работи в сферата на публицистиката, от 1999 г. е редактор в Издателска къща „Модриян” в Любляна. Творчествата му включва както белетристика, така и специализирана и популярна литература (хуманитаристика и природни науки). Превежда главно от немски и английски език на словенски – специализирана литература (напр. Ернст Касирер, Йозеф Рацингер, Лудвиг Витгенщайн, Улрих Бек, Дитрих Шваниц, Ута Ранке-Хайнеман, Сюзън Каин и Джулия Ендерс), но също и белетристика (напр. Хайнрих фон Клайст, Гастон Льору, Йеремиас Готхелф, Хайнрих Бьол, Хенинг Манкел, Арно Гайгер, Урсула Познански, Тимур Вермеш, Роберт Зееталер и Лукас Берфус).