Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Дежулович, Борис

.

dezulovic borisБорис Дежулович е роден през 1964 г. в Сплит. Той е един от създателите на алтернативния театър Eпицентар (1985) и на сатиричното седмично списание Ферал Трибюн, а текстовете му – особено през 90-те години – решително определят техния облик и играят важна роля по време на войната и през следвоенните години в Хърватия, представяйки критични към режима гледни точки. Борис Дежулович публикува свои коментарни колонки в Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия. Сред публикациите му са романите Christkind (2003) и Jebo sad hiljadu dinara (превод на български: Майната им на хилядата динара) (2005), стихосбирката Pjesme iz Lore (2005), както и сборникът с Poglavnikova bakterija (2007). За работата си като журналист и писател е отличаван с множество награди.