Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Ротман, Ралф

.

rothmann ralfРалф Ротман е роден през 1953 г. в Силезия, а израства в Рурската област. След като завършва обикновена гимназия, известно време посещава търговско училище, после се обучава за зидар, няколко години работи по строежи, упражнява и други професии – печатар, санитар, готвач. От 1976 г. живее в Берлин. За произведенията се е получил много награди.