Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Гойер, Градимир

.

gojer gradimirГрадимир Гойер, роден през 1951 г. в Мостар, следва сравнително литературознание и театрознание в Сараево. Превръща се в един от най-значимите театрални режисьори в Босна и Херцеговина. Известност придобива благодарение на писателската си дейност и на работата си като театрален директор и политик. Творчеството му включва специализирани театроведски текстове, стихосбирки, публицистика, есета и литературна критика. Произведенията му са превеждани на македонски, английски, норвежки, полски и румънски език. За ангажираността си в областта на културата и по-специално за театралната си дейност е отличен с множество награди.