Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Понграшич, Ема

.

pongrasic emaЕма Понграшич, родена през 1989 г., е авторка на книги за деца и младежи, а също и учителка по френски и руски език. Води курсове по френски език за деца и младежи във Френския алианс в Загреб. Пише истории за радиото и телевизията и превежда от френски език. От 2006 до 2013г. редовно съчинява кратки притчи и гатанки за детското списание Prvi izbor. От 2015 г. ръководи проекта To sam ja, в чийто рамки проектира и организира креативни работилници за ученички и ученици от селските райони. Член е на сдружение „Knjiga u centru“ [Книгата на фокус], за което работи като проектен координатор и PR-специалист.