Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Macht und Widerstand

Троянов, Илия.

544 trojanow machtКонстантин е борец от съпротивата. Още в ученическите си години е забелязан от българската ДС и никога повече не се изплъзва от желязната й хватка. Методи е офицер, опортюнист и кариерист, представител на държавния апарат. Двамата са въвлечени в битка за живота и паметта, която продължава повече от половин столетие. Илия Троянов рисува широка панорама на историческата епоха, която притежава общовалидна представителност. В разговорите си с очевидци на времето, водени от 90-те години насам, авторът е събрал изобилие от детайли от различни истински истории и е наситил с тях съдбовния си разказ за достойнството и подлостта.

Власт и съпротива от Илия Троянов излезе на български език (Откъс) в превод на Любомир Илиев под заглавие Власт и съпротива в издателство Cиела, София.