Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Кока, Юрген

.

kocka juergenЮрген Кока е пенсиониран професор по история на индустриалния свят в Свободния университет в Берлин. Той е един от най-значимите социални историци на нашето време, многократно е награждаван, носител е и на наградата „Лайбниц“. От 2001 до 2007 г. е президент на Научния център за социални изследвания в Берлин.