Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Geschichte des Kapitalismus

Кока, Юрген.

542 kocka geschichte des kapitalismusВ това изследване Юрген Кока предлага отлично въведение в историческото възникване и разпространение на капитализма от ранното Ново време насам, а също и поглед върху глобалното му разрастване през ХІХ и ХХ век. Авторът разглежда не само процесите на търговията и индустриализацията, но и трайните промени, настъпващи в трудовите и жизнени светове. Така въведението се превръща в суверенен исторически преглед и същевременно в критичен анализ на състоянието на икономическия режим, който днес определя процесите по всички кътчета на нашата планета.

История на капитализма от Юрген Кока излезе на сръбски език (Откъс) в превод на Maя Матич под заглавие Историја капитализма в издателство Клио, Белград.