Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

walcher sebastianСебастиан Валхер е роден през 1981 г. в Грац. Следва славистика и конферентен превод в Грац и Любляна. Себастиан Валхер живее и работи като писмен и устен преводач с немски и словенски език, той е и модератор на различни събития в Грац, водени на един или повече езици. Превежда за различни културни институции. Сред многобройните му преводи на художествена литература от словенски на немски език са произведения на Дино Банк, Светлана Макарович, Андрей Е. Скубич и Томаж Шаламун.