Преводи от, за и в Югоизточна Европа

преводач(к)и

yotov stilyanСтилиян Йотов, роден през 1960 г. в София, е автор и преводач, а така също и професор по философия на Новото време и философия на правото в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На български език са издадени много негови научни монографии, в които разглежда теми като справедливост и респект, етика и мултикултурализъм, равенство и егалитаризъм, човешко достойнство и права, творчеството на Хабермас и философия на човешките права. Стилиян Йотов е превеждал произведения на Юрген Хабермас, Теодор В. Адорно, Макс Хоркхаймер, Зигфрид Кракауер и др. През 2003 и 2004 г. е номиниран за Националната награда на хуманитарни изследвания, а през 2016 г. е отличен с Годишната награда на Съюза на преводачите. Бил е стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“, а като гост-професор в Университет „Виадрина“ (Франкфурт на Одер) през 2002-2003 г. оглавява катедрата за интеркултурни изследвания „Елиас Канети“.