Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus

Щреек, Волфганг.

557 streeck zeitВ своите породили големи дискусии „Адорнови лекции“ във Франкфурт Волфганг Щреек разкрива корените на сегашната финансова, фискална и икономическа криза, като я описва като етап в дългата неолиберална трансформация на следвоенния капитализъм. Той анализира разгръщането на напрежението между демокрация и капитализъм в продължение на четири десетилетия и произтичащите от него конфликти. На края Щреек обяснява трансформацията в системата на европейските държави и оглежда възможностите за възстановяване на социалната и икономическа стабилност.

Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus от Волфганг Щреек излезе на български език (Откъс) в превод на Боряна Александрова и Стилиян Йотов под заглавие Купено време. Отложената криза на демократичния капитализъм в издателство KX – Критика и хуманизъм, София.