Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Ступар Трифунович, Таня

.

Stupar trifunovic tanjaТаня Ступар Трифунович, родена през 1977 г. в Задар, завършва Филологическия факултет в Баня Лука. До момента е публикувала четири стихосбирки, един роман и сборник с разкази, нейни произведения са включени в много антологии. Книгите й са отличени с много награди, сред които е и Литературната награда на Европейския съюз, присъдена й през 2016 г. за романа Satovi u majčinoj sobi. Някои от произведенията й са публикувани в превод на английски, немски, полски, словенски, македонски, датски и френски език. Таня Ступар Трифунович е редакторка в списанието за литература, изкуство и култура Putevi, а също и в културната програма на Народната и Университетска библиотека в Баня Лука.