Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

War meine Zeit meine Zeit

Льочер, Хуго.

556 loetscher vremeМомче седи на брега на реката и пуска дървено корабче по вълните, което бързо се понася напред и се превръща във вестоносец, който сякаш възвестява: И друг ще ме последва. Момчето пораства, става мъж и писател. И тръгва след корабчето си: следва пътя му от реката на детството, цюрихската Зил, до Нил, Амазонка или Яндзъ. Мъжът е запазил способността да се удивява на пъстротата на света, но притежава и умението да открива изненадващите общи неща в многообразието. Хуго Льочер прави равносметка. Съдържанията и темите на живота и творчеството си той превръща в обхващаща целия свят автогеография, в разказ за развитието на глобалното съзнание.

War meine Zeit meine Zeit от Хуго Льочер излезе на сръбски език (Откъс) в превод на Mиряна Аврамович под заглавие Da li je moje vreme bilo moje vreme в издателство Kaрпос, Лозница.