Преводи от, за и в Югоизточна Европа
Печат

Pampa Blues

Лаперт, Ролф.

555 lappert bluz16-годишният Бен живее в скучното селце Вингроден, в което най-забележителните неща са бензиностанцията, изкуственото езеро и красивата фризьорка Ана. Когато местният визионер Маслов разпространява новини за появили се НЛО с цел да превърне селището в туристически обект, се появява Лена със своя фотоапарат. Планът на Маслов сякаш проработва. След това обаче НЛО-то изчезва в съседния град, а в селото поради случилото се убийство пристигат полиция и медии. Оказва се, че Лена не е журналистка, а Бен е влюбен.

Младежкият роман Pampa Blues от Ролф Лаперт излезе на албански език (Откъс) в превод на Сокол Мици под заглавие Bluz në humbëtirë в издателства Фяла, Тирана.