Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Фингер, Сузана

.

finger zuzanaСузана Фингер, родена през 1959 г. в Шала (Чехословакия), завършва славистика и балканистика в Берлин. От 2010 г. се е посветила на културното наследство на судетските немци и заема официалния пост „защитничка на традициите”. През 2013, 2014 и 2015 г. изнася лекции по албанистика в Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“. Сузана Фингер превежда от албански, сръбски, словашки и чешки на немски. Сред нейните преводи намираме и произведения на Екрем Баша и Йетон Незирай.