Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Божович, Джордже

.

bozhoviq gjorgjeДжордже Божович, роден през 1990 г., завършва обща лингвистика и албанистика във Филологическия факултет в Белград. През 2012 г. придобива магистърска степен в Нови Сад в областта на ромските изследвания. Пише литературна критика и есета и превежда от албански език. От 2006 до 2009 г. е съорганизатор на Регионалния литературен фестивал Na pola puta in Užice. В рамките на проекта на белградската Група 484 участва в издаването на поредицата Mала кутия, за която превежда от албански език стихове от Лиляна Лешанаку и Агрон Туфа. Джордже Божович е автор на текстове за порталите Booksa (Загреб), Beton (Белград) и Eurozine, а също и за списанията Aс! (Сараево), Улазница (Зренянин) и югоЛинк (Берлин).