Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Телечан, Динко

.

telecan dinkoДинко Телечан, роден през 1974 г. в Загреб, завършва философия и английски език и литература в родния си град. В момента следва синология в съшия университет. Откъси от негови произведения са проведени на над 10 езика. Динко Телечан е не само писател: превел е над 70 произведения от английски и испански език на хърватски, работи също така на свободна практика като литературен редактор и редактор в радиото.