Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Ризванович, Ненад

.

rizvanovic nenadНенад Ризванович, роден през 1968 г. в Осек, следва хърватски език и южнославянски литератури във Философския факултет в Загреб. В Задар завършва докторантска програма „Общество на знанието и информационен трансфер“. От 1985 г. пише критика и проза. Творчеството му включва много книги и участия в антологии. Дълги години работи като редактор в списанията „VBZ“ и „Левак“. Ненад Ризванович е член на Сдружението на хърватските писатели, външен член на Философския факултет в Риека и главен редактор на сп. „Нови бехар“.